znajdujesz się:  Oferta Klient indywidualny Klimatyzacja Klimatyzator kanałowy
wstecz

Klimatyzacja.

U zarania dziejów miejsce zamieszkania pełniło dla człowieka praktycznie tylko konkretną, użytkową rolę. Funkcja mieszkalna była dominująca i w początkowym okresie jedyna. Z czasem jednak rolę zaczęły spełniać także inne funkcje takie jak funkcja architektoniczna i inne, a z czasem okazało się, że pomieszczenia mieszkalne stały się dla człowieka także miejscem relaksu i odpoczynku. Dla dobrego samopoczucia we własnym miejscu zamieszkania potrzebujemy optymalnej temperatury w pomieszczeniach. W okresie zimowym rolę tą spełnia instalacja centralnego ogrzewania. Kiedyś w naszym klimacie było to wystarczające dla zapewnienia w miarę stabilnej temperatury całorocznej. W ostatnich latach jednak coraz częściej oczekujemy także chłodzenia pomieszczeń w okresie letnim. Spowodowane jest to zarówno cieplejszym okresem w naszym klimacie jak i rosnącym zapotrzebowaniem na komfort osobisty. Tak samo jak system klimatyzacji w samochodzie jeszcze kilka lat temu był luksusem, tak teraz jest nieodzownym wyposażeniem pojazdu. Podobnie dzieje się w pomieszczeniach stałego pobytu ludzi. Zarówno w pomieszczeniach w których pracujemy jak też w tych w których wypoczywamy, oczekujemy optymalnej temperatury.
Dla zapewnienia optymalnego chłodzenia powietrza w pomieszczeniu coraz częściej montuje się urządzenia chłodnicze. Mogą to być pompy ciepła ze źródłem dolnym które wykorzystujemy do chłodzenia z użyciem energii odnawialnej, powietrzne pompy ciepła, agregaty chłodnicze wykorzystujące instalację chłodniczą w budynku, czy też najczęściej stosowane klimatyzatory.
Pompa ciepła gruntowa i agregat chłodniczy wymagają instalacji i odpowiednich urządzeń w pomieszczeniach do odebrania ciepła z pomieszczeń. Może to być system chłodzenia płaszczyznowego (wykorzystanie ogrzewania podłogowego i ściennego), czy system oparty na chłodzeniu klimakonwektorami.

Klimatyzator różni się od tych ostatnich rozwiązań tym, że pracuje bezpośrednio na powietrzu pomieszczenia chłodząc je i nie potrzebuje żadnych dodatkowych urządzeń.
Klimatyzator pracuje na takiej samej zasadzie jak pompa ciepła powietrze- woda z tym, że kierunek przepływu ciepła jest odwrotny.  Każdy klimatyzator będzie miał w swojej konstrukcji dwa wymienniki- parownik i skraplacz. Pomiędzy nimi płynie czynnik chłodniczy o niskiej temperaturze wrzenia. Przez  umieszczony wewnątrz pomieszczenia parownik  wentylator wymusza  przepływ powietrza wewnętrznego. Temperatura powietrza pomieszczenia doprowadza czynnik w parowniku do wrzenia i odparowania. W postaci gazu trafia on identycznie jak w pompie ciepła do sprężarki, gdzie poprzez sprężanie jest podnoszona  jego temperatura. Po podgrzaniu trafia na skraplacz, przez który płynie powietrze zewnętrzne odbierające ciepło od czynnika. Czynnik w trakcie schładzania skrapla się i przechodzi w stan ciekły. Schłodzony czynnik trafia na zawór rozprężny, gdzie w wyniku szybkiego rozprężenia do niższego ciśnienia schładza się jeszcze mocniej. (zjawisko to można zaobserwować przy szybkim opróżnieniu puszki dezodorantu- poczujemy jak staje się zimna).  Schłodzony czynnik trafia z powrotem na parownik, gdzie odbiera ciepło od powietrza wewnętrznego i powoduje jego schłodzenie.  W tym momencie proces się powtarza.
Niektóre klimatyzatory posiadają także funkcję grzania. W takim przypadku odwraca się kierunek przepływu czynnika i odwraca rolę parownika i skraplacza. Klimatyzator staje się pompą ciepła powietrze-woda służąca do ogrzewania pomieszczeń. Powietrzne pompy ciepła zabudowane w klimatyzatorach z reguły mają możliwość ogrzewania do ograniczonej temperatury zewnętrznej. Producenci zawsze podają moce chłodnicze klimatyzatorów, wydajność przepływu powietrza oraz moc chłodniczą w przypadku urządzeń z funkcją grzania.

Moc chłodnicza klimatyzatora.

Moc chłodniczą wymaganą dla utrzymania zadanej temperatury pomieszczenia oblicza się z uwzględnieniem wielu czynników zmiennych. Będą to m.in. współczynnik oporu cieplnego ścian, powierzchnia okien (szczególnie skierowanych na południe), ilość osób przebywających w pomieszczeniu, moc grzewcza urządzeń elektrycznych zamontowanych w pomieszczeniu. Klimatyzator musi pokonać nie tylko uzyski cieplne pochodzące z nagrzewania pomieszczenia temperaturą zewnętrzna ale także właśnie urządzeniami zamontowanymi w budynku. W przypadku braku poważniejszych urządzeń elektrycznych i niewielkiej ilości osób przebywających w pomieszczeniu można przyjmować, że moc chłodnicza będzie wynosiła od 50W/m2 do 100W/m2 pomieszczenia. Dla zminimalizowania kosztów pracy klimatyzatora warto pomyśleć o zmniejszaniu uzysków przez np. wentylację z rekuperacją, gruntowy wymiennik ciepła, rolety na oknach południowych itp.
Przyjmując moc chłodniczą klimatyzatora należy pamiętać że w przypadku chłodzenia np. tylko salonu, który jest połączony z otwartą kuchnią, należy wziąć pod uwagę powierzchnię i kubaturę całego pomieszczenia. W innym przypadku będzie wyraźnie wyczuwalna niższa temperatura w pobliżu klimatyzatora, która będzie rosła wraz z oddalaniem się od niego.

Montaż klimatyzacji.

W czasie montażu klimatyzatora warto zwrócić uwagę na miejsce jego montażu. Nie jest zalecane montowanie klimatyzatora bezpośrednio za plecami, nad biurkiem czy łóżkiem. Możemy wtedy doprowadzić do sytuacji, kiedy strumień zimnego powietrza będzie trafiał bezpośrednio na mieszkańców co będzie powodowało dyskomfort a nawet zagrożenie przeziębieniem. Przy montażu jednostki wewnętrznej klimatyzatora należy pamiętać też o odprowadzeniu skroplin. Ze schładzanego  na parowniku powietrza będzie kondensowała para wodna, której w przy dużej wilgotności powietrza i wysokiej temperaturze może być dużo. W miarę możliwości dobrze jest poprowadzić instalację kanalizacyjna grawitacyjną. Takie rozwiązanie jest bezpieczne i bezawaryjne. W niektórych przypadkach i niektórych typach klimatyzatorów konieczne jest jednak zastosowanie pompki kondensatu, która poda skropliny do poziomu, z którego można je już odprowadzić grawitacyjnie.
Także montaż jednostki zewnętrznej wymaga pewnego przemyślenia. Musimy mieć możliwość umocowania jednostki w miejscu, które nie będzie kolidowało z innymi funkcjami budynku. Trzeba tez zwrócić uwagę na hałas generowany przez wentylator jednostki.  Umieszczenie jednostki zewnętrznej klimatyzatora naprzeciw okien sypialni na pewno nie będzie dobrym pomysłem. Instalacja chłodnicza z rur miedzianych musi być poprowadzona tak, żeby nie kolidowała  z innymi instalacjami sanitarnymi i nie była narażona na uszkodzenia.

Można wyróżnić kilka podstawowych klimatyzatorów ze względu na budowę jednostek wewnętrznych: 

 - klimatyzator ścienny
 - klimatyzator kasetonowy sufitowy
 - klimatyzator kanałowy
 - klimatyzator bez jednostki zewnętrznej

Klimatyzator ścienny.

Najczęściej spotykanym rodzajem klimatyzatora jest klimatyzator ścienny. Jednostka zewnętrzna jest standardowa, wewnętrzna mocowana na ścianie pomieszczenia klimatyzowanego. Idealnym układem montażu z punktu widzenia kosztów jest montaż na tej samej ścianie jednostki wewnętrznej i zewnętrznej klimatyzatora. Oszczędzimy wtedy na długości rur chłodniczych i kosztach montażu. Skropliny z jednostki wewnętrznej odprowadzamy wtedy z reguły grawitacyjnie w ścianie do najbliższego pionu kanalizacyjnego. Koszt klimatyzatora ściennego o mocy ok. 2,5kW będzie w takim przypadku oscylował w granicach 2500zł.

Klimatyzator kasetonowy.

Klimatyzator kasetonowy mocuje się w konstrukcji sufitu podwieszanego i ma wymiar standardowego kasetonu sufitowego. Najczęściej stosuje się go w pomieszczeniach o większej powierzchni, gdzie zależy nam na równomiernym rozkładzie temperatur. Klimatyzatory kasetonowe najczęściej zasysają środkiem powietrze z pomieszczenia i rozdmuchują je na wszystkie kierunki za pomocą specjalnie sterowanych żaluzji. Tego typu klimatyzator wymaga pompki kondensatu do odprowadzenia skroplin z parownika. Z reguły będzie on wyposażony w tacę ociekową kondensatu i parownik skonstruowany jako pierścień okalający środek przez który zasysane jest powietrze. W tacy kondensatu pompka skroplin podaje kondensat na określona wysokość, skąd jest odprowadzana za pomocą instalacji kanalizacji sanitarnej do najbliższego pionu kanalizacyjnego.

Klimatyzator kanałowy.

Klimatyzator kanałowy jest rozwiązaniem często stosowany w budynkach jednorodzinnych. Posiada standardową jednostkę zewnętrzna tak jak w przypadku klimatyzatora ściennego i kasetonowego, jednak jednostka wewnętrzna jest zupełnie inna. Jednostka wewnętrzna jest wykonana do montażu ponad sufitem podwieszanym i przystosowana do podłączenia kanałów wentylacyjnych lub kratek wentylacyjnych. W takim systemie możemy jednym klimatyzatorem chłodzić kilka pomieszczeń, doprowadzając do nich kanały wentylacyjne. Zaletą takiego rozwiązania jest właśnie możliwość klimatyzowania całej kubatury budynku. Bardzo dużą zaletą tego systemu jest też niewidoczny sposób instalacji. Po zamontowaniu sufitów podwieszanych widzimy tylko kratki wentylacyjne lub anemostaty nawiewne, które dystrybuują chłód w pomieszczeniach. Dla realizacji funkcji chłodzenia kilku pomieszczeń jednostki będą oczywiście musiały posiadać odpowiednią moc chłodnicza. Kwestia odprowadzenia skroplin możliwa jest tu do rozwiązania w sposób grawitacyjny, o ile ilość przestrzeni nad sufitem podwieszanym na to pozwoli.

Klimatyzator bez jednostki zewnętrznej.

W lokalizacjach, gdzie nie ma możliwości montażu jednostki zewnętrznej (np. obiekty zabytkowe), stosuje się klimatyzatory bez jednostki zewnętrznej. W takim klimatyzatorze zarówno parownik jak i skraplacz zamontowane są wewnątrz jednostki wewnętrznej. Skraplacz ma dwa kanały powietrzne wyprowadzone na zewnątrz budynku przez ścianę, przez które wymienia powietrze. W tego typu klimatyzatorach nie wykonuje się odprowadzenia skroplin, które są odprowadzane w postaci pary wodnej bezpośrednio na zewnątrz. Urządzenia takie wykonywane  są jako montowane na ścianie podobnie do grzejnika, ewentualnie na ścianie pod sufitem. Zaletą tego typu rozwiązania jest bardzo prosty i szybki montaż i niskie jego koszty. Wadą jest mniejsza wydajność chłodnicza tego typu klimatyzatorów, co może wymusić konieczność montażu więcej niż jednej sztuki w pomieszczeniu.

Klimatyzator przenośny.

Dostępne są także klimatyzatory przenośne, skonstruowane podobnie do klimatyzatorów bez jednostki zewnętrznej, z tym że przewody powietrzne są elastyczne i wystawia się je na zewnątrz przez otwory okienne lub drzwiowe.

Firma Inkam wykonuje instalacje klimatyzacji w oparciu o dokładne obliczenia wymaganej mocy chłodniczej i w oparciu o najwyższej jakości urządzenia inverterowe.

                


 Regulator Danfoss ECL Comfort Inkam - kotłownie Lublin Odwierty pod sondy dla gruntowej pompy ciepła Pompa ciepła Vitocal 222G z buforem wody grzewczej. Inkam - kotłownie Lublin Inkam - kotłownie Lublin Pompa ciepła Vitocal 222G rozmontowana do transportu. Inkam - kotłownie Lublin Inkam - kotłownie Lublin Inkam - kotłownie Lublin Inkam - kotłownie Lublin  Inkam - kotłownie Lublin Węzeł cieplny rozmontowany do transportu Rozdzielacze Modular Divicon Viessmann.
Istotna informacja: ten serwis wykorzystuje pliki cookies. W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów na naszej stronie polityka prywatności