Instalacje fotowoltaiczne z dofinansowaniem

Wykonujemy kompletne instalacje fotowoltaiczne od projektu do przy陰czenia do sieci energetycznej. Jeste鄉y certyfikowanym przez UDT instalatorem OZE. Pomagamy w formalno軼iach zwi您anych z przy陰czeniem instalacji do sieci energetycznej oraz w uzyskaniu finansowania. Zapraszamy na stron, lub pod nr 505 305 400.

wstecz

Rekuperacja.

Paliwa kopalne s eksploatowane przez cz這wieka bardzo intensywnie i ju nied逝go nadejdzie czas kiedy ich zabraknie. Mimo mi璠zynarodowych porozumie o zmniejszeniu wydobycia w璕la,  to ci庵le ono ro郾ie dzi瘯i bardzo szybko rozwijaj帷ym si krajom azjatyckim, kt鏎e tych porozumie nie honoruj. Wkr鏒ce nadejdzie wi璚 czas kiedy w璕la, gazu ziemnego czy ropy po prostu zabraknie.
Z uwagi na to zagro瞠nie bezpiecze雟twa energetycznego 鈍iata podejmuje si dwa rodzaje dzia豉. Po pierwsze pracuje si nad nowymi ekologicznymi i odnawialnymi 廝鏚豉mi energii, a po drugie nad ograniczeniem jej zu篡cia.

Koszt ogrzewania budynk闚 stanowi du篡 udzia w zu篡ciu paliw na 鈍iecie. Z punktu widzenia naszego portfela z kolei, stanowi on bardzo istotny sk豉dnik bud瞠tu domowego. Budynek jednorodzinny w Polsce poch豉nia od kilku do nawet kilkunastu tysi璚y z這tych na jego ogrzewanie w skali roku.

Wentylacja w budynku.

Poprawna wentylacja jest niezb璠na do poprawnego funkcjonowania mieszka鎍闚 i bezpiecze雟twa samego obiektu budowlanego. Je瞠li nie b璠ziemy wentylowali poprawnie budynku, ju po kilku godzinach wzro郾ie zawarto嗆 CO2 do poziomu ponadnormatywnego (standardowa zawarto嗆 co2 w powietrzu to 0,032%). Podwy窺zone st篹enie dwutlenku jest niezdrowe dla ludzi i mo瞠 powodowa z貫 samopoczucie. Budynek w trakcie eksploatacji zbiera tak瞠 w swoim wn皻rzu wilgo. Przy normalnie u篡tkowanym budynku b璠zie to nawet kilka litr闚 wody na dzie. Poprawna wentylacja pozwala na sprawn wymian powietrza w pomieszczeniach oraz usuwanie nadmiaru wilgoci. 

Wentylacja grawitacyjna, straty wentylacyjne.

Poprawnie dzia豉j帷a wentylacja tradycyjna grawitacyjna pracuje dzi瘯i zjawisku ci庵u kominowego (kratki wentylacyjne w kominie wyci庵aj ciep貫 powietrze z pomieszcze), jednak nie b璠zie ona pracowa豉 bez dostarczenia do budynku 鈍ie瞠go powietrza. Mo積a to zrobi dzi瘯i rozszczelnieniu okien lub zamontowaniu nawiewnik闚 okiennych lub 軼iennych. Nawiewniki mog by higrosterowane czyli sterowane zawarto軼i wilgoci w powietrzu. Jednak wentylacja grawitacyjna nie daje mo磧iwo軼i dok豉dnego sterowania wielko軼i wymiany powietrza i na dodatek usuwa poza budynek ciep這. Straty z tytu逝 poprawnie dzia豉j帷ej wentylacji to nawet 40% energii dostarczonej do budynku w celu jego ogrzania.

Wentylacja mechaniczna, rekuperacja.

W nowoczesnych budynkach  energooszcz璠nych i pasywnych coraz cz窷ciej stosuje si wentylacj mechaniczn z rekuperacj. Rekuperator wyposa穎ny jest w wymiennik powietrza, w kt鏎ym ciep這 z usuwanego powietrza jest przekazywane do powietrza 鈍ie瞠go zasysanego z  zewn徠rz. Rekuperatory maj zabudowane wewn徠rz wentylatory powietrza nawiewanego i wywiewnego, kt鏎e wymuszaj przep造w powietrza przez wymiennik. Wentylatory rekuperatora sterowane s w zale積o軼i od zapotrzebowania na wymian powietrza. Standardowa warto嗆 w budynku jednorodzinnym to ½ wymiany powietrza na godzin. W okresie nocnym i przy nieobecno軼i domownik闚 rekuperator zmniejsza obroty obni瘸j帷 t warto嗆, w okresie zwi瘯szonego zapotrzebowania - zwi瘯sza obroty wentylatora.
Rekuperatory dystrybuuj powietrze w budynku za pomoc kana堯w wentylacyjnych i anemostat闚 nawiewnych i wywiewnych. Anemostaty to zawory s逝膨ce do regulacji wielko軼i nawiewu/wywiewu w danym pomieszczeniu w zale積o軼i od jego kubatury i zapotrzebowania. Standardowo montuje si anemostaty wyci庵owe w pomieszczeniach wilgotnych tj. kuchni, 豉zienkach, toaletach itp., natomiast anemostaty nawiewne w pomieszczeniach mieszkalnych. Odpowiednie przekroje szczelin pod drzwiami w pomieszczeniach pozwol na swobodny przep造w powietrza w budynku. Taki uk豉d pozwala tak瞠 na utrzymanie r騜nych poziom闚 ci郾ie w okre郵onych pomieszczeniach, co owocuje tym,  瞠 zapachy nie b璠 si wydostawa造 z pomieszcze wywiewnych. W kuchni, ze wzgl璠u na du膨 obecno嗆 t逝szczu w wywiewanym powietrzu, warto zamontowa anemostat z filtrem t逝szczowym.
Rekuperatory z uwagi na wysok sprawno嗆 zmniejszaj koszty ogrzewania budynku nawet o 30-40% i zapewniaj komfortowy pobyt z dobrym samopoczuciem.

Usuwanie wilgoci przez rekuperator.

Rekuperator razem z powietrzem wywiewanym usuwa z budynku nadmiar wilgoci. Para wodna zawarta w powietrzu skrapla si  na wymienniku oddaj帷 ciep這 do powietrza nawiewanego i jest odprowadzana do kanalizacji sanitarnej. Dlatego przy monta簑 instalacji rekuperacji nale篡 pami皻a o wykonaniu instalacji kanalizacji sanitarnej w pobli簑 urz康zenia wentylacyjnego.

Rodzaje rekuperator闚.

Ze wzgl璠u na rodzaj wymiennika mo積a wyr騜ni:

 - rekuperator z wymiennikiem krzy穎wym
 - rekuperator z wymiennikiem przeciwpr康owym
 - rekuperator z wymiennikiem obrotowym
 - rekuperatory z pomp ciep豉 powietrze woda

Rekuperator z wymiennikiem krzy穎wym.

Wymiennik krzy穎wy rekuperatora skonstruowany jest z p造t u這穎nych na przemian sekcjami nawiewnymi i wywiewnymi. Powietrze nawiewane przep造wa pod k徠em prostym do powietrza wywiewanego. Wymienniki krzy穎we s do嗆 proste w wykonaniu i 豉twe w utrzymaniu. Cz瘰to w rekuperatorach wykonane s one z tworzywa sztucznego z mo磧iwo軼i 豉twego demonta簑. Umo磧iwia to okresowe wyjmowanie i umycie wymiennika powietrza. Sprawno嗆 wymiennika krzy穎wego w standardowym wykonaniu wynosi ok. 70%, jednak w wykonaniu specjalnym w rekuperatorach mo瞠 wynosi nawet 95%. Na wymienniku krzy穎wym wykrapla si para wodna z usuwanego powietrz, a w okresie zimowym mo瞠 dochodzi do oszronienia powierzchni wymiennika. Zapobiega si temu dzi瘯i wykorzystaniu grza趾i elektrycznej na kanale nawiewnym 鈍ie瞠go powietrza albo gruntowemu wymiennikowi ciep豉.

Rekuperator z wymiennikiem przeciwpr康owym.

Wymiennik przeciwpr康owy jest wykonany bardzo podobnie do wymiennika krzy穎wego. P造ty sekcji nawiewnych i wywiewnych u這穎ne s tu z r闚noleg造m u這瞠niem kana堯w powietrznych. Powietrze nawiewane i wywiewane przep造wa r闚nolegle do siebie w przeciwnych kierunkach. W takim rozwi您aniu rekuperator osi庵a sprawno嗆 na poziomie 85%. Podobnie jak w przypadku wymiennika powietrza krzy穎wego mo磧iwy jest 豉twy demonta wymiennika w celu jego okresowego czyszczenia. Wymienniki przeciwpr康owe do嗆 cz瘰to spotyka si w domowych uk豉dach wentylacji z rekuperacj. Podobnie jak w przypadku wymiennika krzy穎wego b璠zie tu wyst瘼owa豉 kondensacja pary wodnej z powietrza usuwanego i mo磧iwe jest oszronienie wymiennika. Mo積a temu zapobiega dzi瘯i monta穎wi grza趾i elektrycznej na kanale wentylacyjnym powietrza nawiewanego  lub wykonaniu instalacji gruntowego wymiennika ciep豉 glikolowego lub powietrznego.

Rekuperator z wymiennikiem obrotowym.

Wymiennik obrotowy jest skonstruowany na wirniku, kt鏎y si obraca i elementy wymiennika przechodz naprzemiennie przez kana powietrza nawiewanego zimnego i wywiewanego ciep貫go. Przekazuj one ciep這 ze sprawno軼i do 80%, jednak w tym wykonaniu powietrze wywiewane miesza si z nawiewanym. Kolejn wad jest do嗆 g這郾a sprawa, co ogranicza zastosowanie tego typu rekuperator闚 w u篡tku domowym. Tego typu wymiennik najcz窷ciej spotyka si w centralach wentylacyjnych w obiektach biurowych, centrach handlowych itp. Zalet z kolei jest brak ryzyka oszronienia tego typu wymiennika. W obiektach wielkokubaturowych, gdzie centrale wentylacyjne mo積a wyposa篡 w wiele modu堯w utrzymania poprawnych parametr闚 powietrza, jest to optymalne rozwi您anie.

Rekuperator z pomp ciep豉

Przy szybkim rozwoju technologii budowlanej budynki staj si coraz bardziej energooszcz璠ne i okazuje si, 瞠 cz瘰to ca趾owite zapotrzebowanie budynku mo瞠 wynosi nawet tylko kilka kW. Do dom闚 niskoenergetycznych i pasywnych dedykowane s centrale wentylacyjne, kt鏎e ciep這 z powietrza wywiewanego wykorzystuj dodatkowo do podgrzewu wody grzewczej w instalacji centralnego ogrzewania i ciep貫j wody u篡tkowej. Dla realizacji funkcji centralnego ogrzewania pomp ciep豉 powietrze woda pe軟i帷 funkcje wentylacyjne budynek musi mie naprawd niskie zapotrzebowanie na ciep這, czyli wchodzi w gr raczej tyko dom pasywny. Jednak realizacja funkcji podgrzewu ciep貫j wody u篡tkowej to rozwi您anie ju dosy popularne w systemach wentylacji z odzyskiem ciep豉.

Wydajno嗆 rekuperatora.

Rekuperator nale篡 dobra do kubatury wentylowanego budynku. Wentylacja pomieszcze musi by realizowana ca造 czas, wi璚 niedopuszczalne jest dobieranie maksymalnej wydajno軼i rekuperatora jako nominalnej. Je瞠li b璠ziemy musieli potem eksploatowa urz康zenie wentylacyjne na maksymalnych obrotach 瞠by zapewni odpowiedni wymian powietrza, to spowodujemy wi瘯sze zu篡cie rekuperatora, energii elektrycznej i mo瞠 taka praca generowa ha豉s przep造waj帷ego powietrza w pomieszczeniach. Nale篡 poprawnie dobra wydajno嗆 rekuperatora tak, aby jego nominalna wydajno嗆 pozwala豉 uzyska ½ wymiany powietrza w budynku w ci庵u godziny. W godzinach nocnych, lub podczas nieobecno軼i domownik闚 mo瞠my wtedy ustawi na regulatorze tryb oszcz璠no軼iowy mniejszej wymiany, natomiast przy wi瘯szym zapotrzebowaniu na wymian mo瞠my zwi瘯szy wydajno嗆 do maksymalnej.

Instalacja wentylacyjna.

Bardzo wa積ym elementem instalacji wentylacji jest system dystrybucji powietrza. Ju na etapie budowy warto przewidzie przebieg kana堯w wentylacyjnych w budynku i miejsce monta簑 rekuperatora. Je瞠li nie przewidzimy tego od razu, mo瞠 wyst徙i potem konieczno嗆 zabudowywania du篡ch kana堯w wentylacyjnych ze strat dla powierzchni u篡tkowej, funkcjonalno軼i i wreszcie strony wizualnej pomieszcze. Rekuperator nale篡 umie軼i mo磧iwie w centralnej cz窷ci budynku i od niego rozprowadza si kana造 wentylacyjne nawiewne i wywiewne. Przekroje kana堯w wentylacyjnych powinny by obliczone tak, 瞠by nie powodowa wzrostu pr璠ko軼i powietrza wentylacyjnego. Zwi瘯szanie pr璠ko軼i generuje niepo膨dane  ha豉sy w instalacji wentylacji mechanicznej i dodatkowe opory przep造wu kt鏎e mog utrudni regulacj instalacji wentylacji. Kana造 wentylacyjne wykonuje si z rur wentylacyjnych stalowych sztywnych typu spiro zako鎍zonych anemostatami nawiewnymi i wywiewnymi. Anemostaty to zawory s逝膨ce do regulacji ilo軼i nawiewanego lub wywiewanego powietrza. W przypadku d逝gich ruroci庵闚 wentylacji mo積a zastosowa jeszcze przepustnice powietrza na kana豉ch dla u豉twienia regulacji.
System wentylacji projektuje si w ten spos鏏, 瞠by w pomieszczeniach tzw. „brudnych” czyli kuchni, 豉zienkach, toaletach itp. Zamontowane by造 wyci庵i powietrza, natomiast w pomieszczeniach mieszkalnych (sypialnie, salon) kana造 nawiewne. Dla zapewnienia odpowiedniej cyrkulacji powietrza drzwi w pomieszczeniach powinny posiada podci璚ia wentylacyjne albo otwory wentylacyjne o powierzchni odpowiadaj帷ej polu przekroju anemostatu w tym pomieszczeniu umieszczonego. Dzi瘯i temu wilgo i nieprzyjemne zapachy nie wydostan si do reszty budynku, bo kierunek cyrkulacji powietrza na to nie pozwoli (o podci璚iach wentylacyjnych w drzwiach warto pami皻a w trakcie ich zamawiania- wi瘯szo嗆 producent闚 oferuje fabryczne wykonanie takich podci耩, co nie b璠zie mia這 negatywnych skutk闚 na gwarancj i zapewni ich estetyczne wykonanie).
Warto pami皻a o tym, 瞠by przynajmniej kana造 nawiewne by造 zaizolowane termicznie. Ch這dniejsze powietrze nawiewane mo瞠 powodowa kondensacj pary wodnej na 軼iankach kana逝 wentylacyjnego i w efekcie uszkodzenia innych element闚 budynku.
Niedopuszczalne jest wykonywanie instalacji wentylacji z przypadkowych materia堯w takich jak rury kanalizacyjne itp. U篡cie nieodpowiednich materia堯w mo瞠 powodowa ha豉郵iwa prac instalacji co b璠zie uci捫liwe dla mieszka鎍闚. Poprawnie wykonana instalacja wentylacji mechanicznej z rekuperacj w budynku jednorodzinnym pracuj帷a w trybie normalnym nie powinna by s造szalna nawet w nocy. Instalacja wentylacji z rur kanalizacyjnych jest tak瞠 zagro穎na powstawaniem 豉dunk闚 elektrostatycznych w ruroci庵ach, co mo瞠 skutkowa zbieraniem w nich zanieczyszcze.

Monta rekuperatora.

Sam rekuperator nale篡 zamontowa w centralnym miejscu budynku i poprawnie umocowa. Rekuperator mo瞠 zosta umocowany na dedykowanych zawiesiach na 軼ianie lub ustawiony na posadzce. W ka盥ym przypadku powinno by to jednak zawsze wykonane na podk豉dkach gumowych, w celu unikni璚ia przenoszenia ewentualnych wibracji wentylatora na konstrukcj budynku.
Rekuperatory pozwalaj utrzyma w budynku mieszkalnym odpowiedni 鈍ie穎嗆 powietrza, jednak mog pe軟i tez inne funkcje.

W zale積o軼i od wyposa瞠nia rekuperator mo瞠 by sterowany za pomoc czujnika tlenku w璕la w pomieszczeniach i b璠zie on zwi瘯sza wydajno嗆 w momencie wzrostu st篹enia tlenku wegla powy瞠j wymaganego. Jest mo磧iwe tak瞠 sterowanie wilgotno軼i powietrza pomieszcze i unikni璚ie zbyt du瞠j i zbyt ma貫j zawarto軼i wilgoci w pomieszczeniach.
Przy po陰czeniu z uk豉dem ch這dzenia mo積a te realizowa funkcj ch這dzenia i ogrzewania pomieszcze przy wykorzystaniu kana堯w wentylacyjnych. Na kanale nawiewnym montuje si nagrzewnice odbieraj帷a nadmiar ciep豉 z powietrza nawiewanego w okresie letnim, lub podgrzewaj帷 je w okresie grzewczym. Nagrzewnica mo瞠 by zasilania ch這dem z agregatu ch這dniczego lub z gruntowego wymiennika ciep豉. Gruntowy wymiennik ciep豉 pozwoli na unikni璚ie szronienia wymiennika w okresie zimowych przez podgrzewanie ciep貫m gruntu powietrza nawiewanego i pozwoli na ch這dzenie tego powietrza w lecie.
Gruntowy wymiennik ciep豉 mo瞠 by wykonany jako gruntowy glikolowy wymiennik ciep豉 i jako powietrzny wymiennik ciep豉.

Gruntowy wymiennik ciep豉.

S這鎍e jest niewyczerpanym 廝鏚貫m darmowej, odnawialnej energii i warto wykorzystywa jego mo磧iwo軼i. Jednym ze sposob闚 wykorzystania tej energii odnawialnej jest wykonanie gruntowego wymiennika ciep豉. Grunt jest nagrzewany przez promienie s這neczne i posiada w sobie ogromny potencja energetyczny. Je瞠li nawet w okresie zimowym odbierzemy z niego t energi, to zostanie ona uzupe軟iona energi s這neczn ju na pocz徠ku wiosny.

Gruntowy wymiennik ciep豉 wyst瘼uje w dw鏂h wersjach wykonania:

- glikolowy gruntowy wymiennik ciep豉
- powietrzny gruntowy wymiennik ciep豉

Glikolowy gruntowy wymiennik ciep豉.

Glikolowy gruntowy wymiennik ciep豉 jest rozwi您aniem stosowanym tak瞠 jako 廝鏚這 dolne dla pomp ciep豉 solanka  woda. Jego wykonanie polega na u這瞠niu tworzywowych rur w ziemi na g喚boko軼i  do 2m poni瞠j poziomu gruntu. G喚bsze umieszczanie gruntowego wymiennika ciep豉 nie ma sensu, poniewa to w豉郾ie do takiej g喚boko軼i S這鎍e ma mo磧iwo嗆 regenerowania 廝鏚豉 dolnego. Rury s nape軟iane p造nem niezamarzaj帷ym zwanym solank (z regu造 jest to roztw鏎 wodny glikolu propylenowego lub alkoholu) i wprowadzane do budynku. Tutaj rury gruntowego wymiennika ciep豉 pod陰czane s do stacji pompowo- wymiennikowej, kt鏎a przekazuje ciep這 do powietrza w kanale wentylacyjnym. Grunt na tej g喚boko軼i b璠zie mia stabiln temperatur powy瞠j zera przez ca造 okres grzewczy, oczywi軼ie nale篡 zapewni odpowiedni jego powierzchnie. Wykonanie instalacji gruntowego wymiennika ciep豉 nie jest zadaniem czasoch這nnym, jednak warto o nim pomy郵e przed zagospodarowanie ogrodu i wykonaniem izolacji 軼ian fundament闚.

Wydajno嗆 gruntowego wymiennika ciep豉.

Wydajno嗆 kolektora gruntowego to od ok. 10W/m2 do 35W/m2 i zale篡 ona od rodzaju gruntu. Najmniej wydajne b璠 grunty piaszczyste suche, najbardziej grunt wodono郾y. Moc i wielko嗆 gruntowego wymiennika ciep豉 nale篡 dostosowa do zapotrzebowania rekuperatora.

Ch這dzenie rekuperatorem.

Dzi瘯i zastosowaniu kolektora gruntowego mo瞠my go wykorzystywa tak瞠 w okresie letnim do ch這dzenia nawiewanego powietrza. Znacz帷o podniesie to komfort u篡tkowania budynku w upalne dni bez konieczno軼i monta簑 klimatyzatora i nie podniesie koszt闚 eksploatacji. Dodatkowo letnie ch這dzenie wymiennikiem gruntowym wspomaga jego regeneracj przed okresem grzewczym. Gruntowy glikolowy wymiennik ciep豉 do rekuperatora mo積a oczywi軼ie wykonywa tak瞠 w formie pionowych sond gruntowych takich jak do pomp ciep豉, jednak z uwagi na wy窺ze koszty jest to rzadko stosowane rozwi您anie. Po陰czenie hydrauliczne instalacji wygl康a podobnie w obydwu sytuacjach.

Gruntowy powietrzny wymiennik ciep豉.

Powietrzny gruntowy wymiennik ciep豉 wykonuje si przez instalacj rur wymiennika ciep豉 w gruncie na g喚boko軼i 1,5-2m poni瞠j poziomu gruntu. B璠 to rury o przekroju przynajmniej takim samym, a z regu造 wi瘯szym od przekroju rury ss帷ej rekuperatora. Rury uk豉da si w ziemi w uk豉dzie Tichelmanna, jako meander lub pier軼ieniowo wok馧 budynku. Na zako鎍zeniu takiego gruntowego wymiennika powietrznego montuje si czerpni terenow, s逝膨c do zasysania powietrza zewn皻rznego. Powietrze przebywaj帷 ca陰 drog przez ruroci庵 GWC ogrzewa si od ziemi i trafia do rekuperatora. Warto w trakcie projektowania takiej instalacji sprawdzi, czy konkretny planowany rekuperator jest przystosowany do stosowania z gruntowym wymiennikiem ciep豉. Wymagany jest odpowiedni spr篹 wentylatora dla wymuszenia przep造wu powietrza a nie ka盥y rekuperator mo瞠 tak wydajno嗆 posiada. Podobnie jak w przypadku glikolowego gruntowego wymiennika ciep豉 mo磧iwe jest ch這dzenie letnie za pomoc rekuperatora. Nie jest tu konieczna instalacja 瘸dnych wymiennik闚 po鈔ednich. Bardzo istotnym jest jednak zwr鏂enie uwagi na fakt, 瞠 w trakcie pracy w trybie ch這dzenia powietrze zewn皻rzne trafia do rury zakopanej pod ziemi i spotyka si tam z ch這dnymi 軼iankami. Zawsze w takiej sytuacji nast徙i kondensacja pary wodnej i je郵i nie zapewnimy jej odpowiedniego odprowadzenia, mo瞠 okaza si 瞠 kolektor gruntowy „zape軟i” si wod i przestanie pracowa. Konieczne jest wykonanie odprowadzenia tej skondensowanej wody.

Gruntowy wymiennik ciep豉 z rur kanalizacyjnych.

Cz瘰to widuje si wykonywanie przez firmy instalacyjne GWC ze zwyk造ch rur kanalizacyjnych. Oczywi軼ie system taki b璠zie funkcjonowa, jednak zwyk豉 rura PCW nie zapewnia odpowiedniej ochrony antybakteryjnej systemu wentylacyjnego ani przewodno軼i cieplnej. Warunki panuj帷e w gruntowym wymienniku ciep豉 sprzyjaj rozwoju bakterii i grzyb闚 i wymagaj stosowania specjalnych, antybakteryjnych rur kolektora gruntowego powietrznego. Jednym z takich rozwi您a jest system Awadukt Thermo firmy Rehau, kt鏎y zawiera kompleksowe i systemowe rozwi您anie kwestii GWC. Wewn皻rzna cz窷 rury pokrywana jest w tym rozwi您aniu cz御tkami srebra, co utrudnia rozw鎩 drobnoustroj闚, a ochrona utrzymuje si przez ca造 czas pracy wymiennika. System zawiera tak瞠 uk豉dy czerpni terenowych oraz odprowadzenia skroplin.

Wydajno嗆 gruntowego powietrznego wymiennika ciep豉.

Odpowiednio dobrany, zaprojektowany i wykonany gruntowy powietrzny wymiennik ciep豉 jest w stanie zapewni dodatni temperatur powietrza nawiewanego nawet przy du篡ch mrozach. Umo磧iwia to rezygnacj z dodatkowego podgrzewu powietrza nawiewanego rekuperatora za pomoc grza趾i elektrycznej.

Wydajno嗆 rekuperatora.

Je瞠li decydujemy si na gruntowy  powietrzny wymiennik ciep豉, powinni鄉y dobrze dobra do niego rekuperator. Nie ka盥y rekuperator jest przystosowany do pracy z GWC  ze wzgl璠u na dodatkowe opory generowane przez wymiennik gruntowy.
Najbezpieczniejsza sytuacj jest powierzenie jednemu wykonawcy monta簑 rekuperatora, instalacji wentylacji i gruntowego wymiennika ciep豉 . W ten spos鏏 unikniemy jakichkolwiek problem闚 z p騧niejsz kompatybilno軼i system闚.

Firma Inkam wykonuje instalacje wentylacji, rekuperacji, gruntowe wymienniki ciep豉 glikolowe i powietrzne w oparciu o urz康zenia wiod帷ych producent闚. Proponujemy rekuperatory Viessmann Vitovent oraz Zehnder.

                


 Regulator Danfoss ECL Comfort Inkam - kot這wnie Lublin Odwierty pod sondy dla gruntowej pompy ciep豉 Pompa ciep豉 Vitocal 222G z buforem wody grzewczej. Inkam - kot這wnie Lublin Inkam - kot這wnie Lublin Pompa ciep豉 Vitocal 222G rozmontowana do transportu. Inkam - kot這wnie Lublin Inkam - kot這wnie Lublin Inkam - kot這wnie Lublin Inkam - kot這wnie Lublin  Inkam - kot這wnie Lublin W瞛e cieplny rozmontowany do transportu Rozdzielacze Modular Divicon Viessmann.
Istotna informacja: ten serwis wykorzystuje pliki cookies. W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu 鈍iadczenia Pa雟twu us逝g na najwy窺zym poziomie, w tym w spos鏏 dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawie dotycz帷ych cookies oznacza, 瞠 b璠 one zamieszczane w Pa雟twa urz康zeniu ko鎍owym. Mo瞠cie Pa雟two dokona w ka盥ym czasie zmiany ustawie dotycz帷ych cookies. Wi璚ej szczeg馧闚 na naszej stronie polityka prywatno軼i