znajdujesz się:  Oferta Klient indywidualny Wentylacja mechaniczna i rekuperacja Wentylacja nawiewna, wywiewna
wstecz

Wentylacja mechaniczna bez odzysku ciepła.

Paliwa kopalne są eksploatowane przez człowieka bardzo intensywnie i już niedługo nadejdzie czas kiedy ich zabraknie. Mimo międzynarodowych porozumień o zmniejszeniu wydobycia węgla,  to ciągle ono rośnie dzięki bardzo szybko rozwijającym się krajom azjatyckim, które tych porozumień nie honorują. Wkrótce nadejdzie więc czas kiedy węgla, gazu ziemnego czy ropy po prostu zabraknie.
Z uwagi na to zagrożenie bezpieczeństwa energetycznego świata podejmuje się dwa rodzaje działań. Po pierwsze pracuje się nad nowymi ekologicznymi i odnawialnymi źródłami energii, a po drugie nad ograniczeniem jej zużycia.

Koszt ogrzewania budynków stanowi duży udział w zużyciu paliw na świecie. Z punktu widzenia naszego portfela z kolei, stanowi on bardzo istotny składnik budżetu domowego. Budynek jednorodzinny w Polsce pochłania od kilku do nawet kilkunastu tysięcy złotych na jego ogrzewanie w skali roku.

Wentylacja w budynku.

Poprawna wentylacja jest niezbędna do poprawnego funkcjonowania mieszkańców i bezpieczeństwa samego obiektu budowlanego. Jeżeli nie będziemy wentylowali poprawnie budynku, już po kilku godzinach wzrośnie zawartość CO2 do poziomu ponadnormatywnego (standardowa zawartość co2 w powietrzu to 0,032%). Podwyższone stężenie dwutlenku jest niezdrowe dla ludzi i może powodować złe samopoczucie. Budynek w trakcie eksploatacji zbiera także w swoim wnętrzu wilgoć. Przy normalnie użytkowanym budynku będzie to nawet kilka litrów wody na dzień. Poprawna wentylacja pozwala na sprawną wymianę powietrza w pomieszczeniach oraz usuwanie nadmiaru wilgoci. 

Wentylacja grawitacyjna, straty wentylacyjne.

Poprawnie działająca wentylacja tradycyjna grawitacyjna pracuje dzięki zjawisku ciągu kominowego (kratki wentylacyjne w kominie wyciągają ciepłe powietrze z pomieszczeń), jednak nie będzie ona pracowała bez dostarczenia do budynku świeżego powietrza. Można to zrobić dzięki rozszczelnieniu okien lub zamontowaniu nawiewników okiennych lub ściennych. Nawiewniki mogą być higrosterowane czyli sterowane zawartością wilgoci w powietrzu. Jednak wentylacja grawitacyjna nie daje możliwości dokładnego sterowania wielkością wymiany powietrza i na dodatek usuwa poza budynek ciepło. Straty z tytułu poprawnie działającej wentylacji to nawet 40% energii dostarczonej do budynku w celu jego ogrzania.

Wentylacja mechaniczna, rekuperacja.

W nowoczesnych budynkach  energooszczędnych i pasywnych coraz częściej stosuje się wentylację mechaniczną z rekuperacją lub bez. Dla zmniejszenia energochłonności budynku na pewno warto inwestować w wentylację z rekuperacją. Jest ona w stanie obniżyć koszty ogrzewania budynku nawet o ponad 30%. Jeżeli jednak z różnych względów nie możemy zmontować rekuperatora, należy zastanowić się przynajmniej nad wentylacją mechaniczną.
Wentylacja mechaniczna bez odzysku ciepła wykonywana jest w oparciu o centralę wentylacyjną nawiewno-wywiewną, lub oddzielnie zabudowane wentylatory nawiewne i wywiewne. W odróżnieniu rekuperatora powietrze nawiewane nie jest ogrzewane przez powietrze usuwane z budynku. Wentylatory części wywiewnej wyciągają zanieczyszczone powietrze z pomieszczeń, natomiast sekcja nawiewna doprowadza do nich świeże powietrze zasysane z zewnątrz.
Centrala nawiewno- wywiewna lub wentylatory podłączone są do systemu wentylacji mechanicznej w budynku, które dystrybuują powietrze. Instalacja wentylacji w budynku wykonywana jest w taki sam sposób jak przy montażu rekuperatora, więc umożliwia późniejsze jego zamontowanie.

Instalacja wentylacyjna.

Bardzo ważnym elementem instalacji wentylacji jest system dystrybucji powietrza. Już na etapie budowy warto przewidzieć przebieg kanałów wentylacyjnych w budynku i miejsce montażu urządzeń wentylacyjnych (wentylatorów lub centrali wentylacyjnej). Jeżeli nie przewidzimy tego od razu, może wystąpić potem konieczność zabudowywania dużych kanałów wentylacyjnych ze stratą dla powierzchni użytkowej, funkcjonalności i wreszcie strony wizualnej pomieszczeń. Centralę wentylacyjną należy umieścić możliwie w centralnej części budynku i od niej rozprowadzić kanały wentylacyjne nawiewne i wywiewne. Przekroje kanałów wentylacyjnych powinny być obliczone tak, żeby nie powodować wzrostu prędkości powietrza wentylacyjnego. Zwiększanie prędkości generuje niepożądane  hałasy w instalacji wentylacji mechanicznej i dodatkowe opory przepływu które mogą utrudnić regulację instalacji wentylacji. Kanały wentylacyjne wykonuje się z rur wentylacyjnych stalowych sztywnych typu spiro zakończonych anemostatami nawiewnymi i wywiewnymi. Anemostaty to zawory służące do regulacji ilości nawiewanego lub wywiewanego powietrza. W przypadku długich rurociągów wentylacji można zastosować jeszcze przepustnice powietrza na kanałach dla ułatwienia regulacji.

System wentylacji projektuje się w ten sposób, żeby w pomieszczeniach tzw. „brudnych” czyli kuchni, łazienkach, toaletach itp. Zamontowane były wyciągi powietrza, natomiast w pomieszczeniach mieszkalnych (sypialnie, salon) kanały nawiewne. Dla zapewnienia odpowiedniej cyrkulacji powietrza drzwi w pomieszczeniach powinny posiadać podcięcia wentylacyjne albo otwory wentylacyjne o powierzchni odpowiadającej polu przekroju anemostatu w tym pomieszczeniu umieszczonego. Dzięki temu wilgoć i nieprzyjemne zapachy nie wydostaną się do reszty budynku, bo kierunek cyrkulacji powietrza na to nie pozwoli (o podcięciach wentylacyjnych w drzwiach warto pamiętać w trakcie ich zamawiania- większość producentów oferuje fabryczne wykonanie takich podcięć, co nie będzie miało negatywnych skutków na gwarancję i zapewni ich estetyczne wykonanie).
Warto pamiętać o tym, żeby przynajmniej kanały nawiewne były zaizolowane termicznie. Chłodniejsze powietrze nawiewane może powodować kondensację pary wodnej na ściankach kanału wentylacyjnego i w efekcie uszkodzenia innych elementów budynku.

Instalacja wentylacji z rur kanalizacyjnych.

Niedopuszczalne jest wykonywanie instalacji wentylacji z przypadkowych materiałów takich jak rury kanalizacyjne itp. Użycie nieodpowiednich materiałów może powodować hałaśliwą pracę instalacji co będzie uciążliwe dla mieszkańców. Poprawnie wykonana instalacja wentylacji mechanicznej w budynku jednorodzinnym pracująca w trybie normalnym nie powinna być słyszalna nawet w nocy. Instalacja wentylacji z rur kanalizacyjnych jest także zagrożona powstawaniem ładunków elektrostatycznych w rurociągach, co może skutkować zbieraniem w nich zanieczyszczeń.

Uproszczoną wersją wentylacji mechanicznej jest wykonanie tylko wentylacji wywiewnej.

Wentylacja wywiewna.

W przypadku wentylacji wywiewnej montujemy w instalacji tylko urządzenie wywiewne w postaci centrali wentylacyjnej wywiewnej lub wentylatora wywiewnego. Dystrybucja powietrza jest wykonywana analogicznie jak w przypadku instalacji z rekuperacją czy instalacji nawiewno- wywiewnej, jednak wykonywane są tyko kanały wentylacyjne wyciągowe. W przypadku wentylacji wyciągowej musimy więc inaczej doprowadzić do budynku świeże powietrze. Doprowadzenie świeżego powietrza można wykonać przez instalację nawiewników okiennych lub ściennych. Nawiewniki mogą być w wersji higrosterowanej, które regulują ilość powietrza w zależności od wilgotności powietrza w pomieszczeniu. Będą one zamykały przekrój przy niskiej wilgotności, czyli podczas nieobecności mieszkańców w domu.

Dobrze wykonana wentylacja wywiewna czy też nawiewno- wywiewna pozwala na uzyskanie poprawnej wymiany powietrza w budynku nawet przy braku kominów wentylacyjnych. Daje się ją, w przeciwieństwie do wentylacji grawitacyjnej, dokładnie sterować pod względem wydajności wymiany powietrza. Sterowanie centralami wentylacyjnymi może odbywać się w oparciu o różne parametry. Regulator centrali wentylacyjnej może być wyposażony w czujniki tlenku węgla, wilgotności, temperatury itp. Mimo braku odzysku ciepła z powietrza wywiewanego, wentylacja mechaniczna bez odzysku ciepła pozwala na oszczędności energii w stosunku do tradycyjnej wentylacji grawitacyjnej.

Gruntowy wymiennik ciepła.

Dla umożliwienia wstępnego podgrzewu powietrza nawiewanego oraz letniego chłodzenia powietrza można system wentylacji nawiewno- wywiewnej połączyć z gruntowym wymiennikiem ciepła.
Gruntowy wymiennik ciepła.

Słońce jest niewyczerpanym źródłem darmowej, odnawialnej energii i warto wykorzystywać jego możliwości. Jednym ze sposobów wykorzystania tej energii odnawialnej jest wykonanie gruntowego wymiennika ciepła. Grunt jest nagrzewany przez promienie słoneczne i posiada w sobie ogromny potencjał energetyczny. Jeżeli nawet w okresie zimowym odbierzemy z niego tą energię, to zostanie ona uzupełniona energią słoneczną już na początku wiosny.

Gruntowy wymiennik ciepła występuje w dwóch wersjach wykonania:

- glikolowy gruntowy wymiennik ciepła
- powietrzny gruntowy wymiennik ciepła

Glikolowy gruntowy wymiennik ciepła.

Glikolowy gruntowy wymiennik ciepła jest rozwiązaniem stosowanym także jako źródło dolne dla pomp ciepła solanka  woda. Jego wykonanie polega na ułożeniu tworzywowych rur w ziemi na głębokości  do 2m poniżej poziomu gruntu. Głębsze umieszczanie gruntowego wymiennika ciepła nie ma sensu, ponieważ to właśnie do takiej głębokości Słońce ma możliwość regenerowania źródła dolnego. Rury są napełniane płynem niezamarzającym zwanym solanką (z reguły jest to roztwór wodny glikolu propylenowego lub alkoholu) i wprowadzane do budynku. Tutaj rury gruntowego wymiennika ciepła podłączane są do stacji pompowo- wymiennikowej, która przekazuje ciepło do powietrza w kanale wentylacyjnym. Grunt na tej głębokości będzie miał stabilną temperaturę powyżej zera przez cały okres grzewczy, oczywiście należy zapewnić odpowiednią jego powierzchnie. Wykonanie instalacji gruntowego wymiennika ciepła nie jest zadaniem czasochłonnym, jednak warto o nim pomyśleć przed zagospodarowanie ogrodu i wykonaniem izolacji ścian fundamentów.

Wydajność gruntowego wymiennika ciepła.

Wydajność kolektora gruntowego to od ok. 10W/m2 do 35W/m2 i zależy ona od rodzaju gruntu. Najmniej wydajne będą grunty piaszczyste suche, najbardziej grunt wodonośny. Moc i wielkość gruntowego wymiennika ciepła należy dostosować do zapotrzebowania rekuperatora.

Chłodzenie gruntowym wymiennikiem ciepła.

Dzięki zastosowaniu kolektora gruntowego możemy go wykorzystywać także w okresie letnim do chłodzenia nawiewanego powietrza. Znacząco podniesie to komfort użytkowania budynku w upalne dni bez konieczności montażu klimatyzatora i nie podniesie kosztów eksploatacji. Dodatkowo letnie chłodzenie wymiennikiem gruntowym wspomaga jego regenerację przed okresem grzewczym. Gruntowy glikolowy wymiennik ciepła do instalacji wentylacyjnej można oczywiście wykonywać także w formie pionowych sond gruntowych takich jak do pomp ciepła, jednak z uwagi na wyższe koszty jest to rzadko stosowane rozwiązanie. Połączenie hydrauliczne instalacji wygląda podobnie w obydwu sytuacjach.

Gruntowy powietrzny wymiennik ciepła.

Powietrzny gruntowy wymiennik ciepła wykonuje się przez instalację rur wymiennika ciepła w gruncie na głębokości 1,5-2m poniżej poziomu gruntu. Będą to rury o przekroju przynajmniej takim samym, a z reguły większym od przekroju rury ssącej centrali wentylacyjnej. Rury układa się w ziemi w układzie Tichelmanna, jako meander lub pierścieniowo wokół budynku. Na zakończeniu takiego gruntowego wymiennika powietrznego montuje się czerpnię terenową, służącą do zasysania powietrza zewnętrznego. Powietrze przebywając całą drogę przez rurociąg GWC ogrzewa się od ziemi i trafia do instalacji wentylacji. Warto w trakcie projektowania takiej instalacji sprawdzić, czy konkretny planowany wentylator jest przystosowany do stosowania z gruntowym wymiennikiem ciepła. Wymagany jest odpowiedni spręż wentylatora dla wymuszenia przepływu powietrza a nie każda centrala wentylacyjna może taką wydajność posiadać. Podobnie jak w przypadku glikolowego gruntowego wymiennika ciepła możliwe jest chłodzenie letnie za pomocą instalacji wentylacji. Nie jest tu konieczna instalacja żadnych wymienników pośrednich. Bardzo istotnym jest jednak zwrócenie uwagi na fakt, że w trakcie pracy w trybie chłodzenia powietrze zewnętrzne trafia do rury zakopanej pod ziemią i spotyka się tam z chłodnymi ściankami. Zawsze w takiej sytuacji nastąpi kondensacja pary wodnej i jeśli nie zapewnimy jej odpowiedniego odprowadzenia, może okazać się że kolektor gruntowy „zapełni” się wodą i przestanie pracować. Konieczne jest wykonanie odprowadzenia tej skondensowanej wody.

Gruntowy wymiennik ciepła z rur kanalizacyjnych.

Często widuje się wykonywanie przez firmy instalacyjne GWC ze zwykłych rur kanalizacyjnych. Oczywiście system taki będzie funkcjonował, jednak zwykła rura PCW nie zapewnia odpowiedniej ochrony antybakteryjnej systemu wentylacyjnego ani przewodności cieplnej. Warunki panujące w gruntowym wymienniku ciepła sprzyjają rozwojowi bakterii i grzybów i wymagają stosowania specjalnych, antybakteryjnych rur kolektora gruntowego powietrznego. Jednym z takich rozwiązań jest system Awadukt Thermo firmy Rehau, który zawiera kompleksowe i systemowe rozwiązanie kwestii GWC. Wewnętrzna część rury pokrywana jest w tym rozwiązaniu cząstkami srebra, co utrudnia rozwój drobnoustrojów, a ochrona utrzymuje się przez cały czas pracy wymiennika. System zawiera także układy czerpni terenowych oraz odprowadzenia skroplin.

Wydajność gruntowego powietrznego wymiennika ciepła.

Odpowiednio dobrany, zaprojektowany i wykonany gruntowy powietrzny wymiennik ciepła jest w stanie zapewnić dodatnią temperaturę powietrza nawiewanego nawet przy dużych mrozach. Umożliwia to rezygnację z dodatkowego podgrzewu powietrza nawiewanego rekuperatora za pomocą grzałki elektrycznej.

Wykonujemy instalację wentylacyjne od doboru urządzeń i obliczeń przekrojów kanałów, po wykonanie i uruchomienie wentylacji wraz z pomiarem wydajności za pomocą profesjonalnych anemometrów.

 

                


 Regulator Danfoss ECL Comfort Inkam - kotłownie Lublin Odwierty pod sondy dla gruntowej pompy ciepła Pompa ciepła Vitocal 222G z buforem wody grzewczej. Inkam - kotłownie Lublin Inkam - kotłownie Lublin Pompa ciepła Vitocal 222G rozmontowana do transportu. Inkam - kotłownie Lublin Inkam - kotłownie Lublin Inkam - kotłownie Lublin Inkam - kotłownie Lublin  Inkam - kotłownie Lublin Węzeł cieplny rozmontowany do transportu Rozdzielacze Modular Divicon Viessmann.
Istotna informacja: ten serwis wykorzystuje pliki cookies. W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów na naszej stronie polityka prywatności