znajdujesz się:  Oferta Klient indywidualny Przydomowe oczyszczalnie ścieków Przydomowe oczyszczalnie z drenażem z rur rozsączających
wstecz

Przydomowe oczyszczalnie ścieków.

Na terenach mocno zurbanizowanym najczęściej istnieje system kanalizacji sanitarnej, do której można podłączyć budynek. Jeśli jednak budujemy nasz nowy dom w okolicy, gdzie nie została wykonana infrastruktura, musimy poradzić sobie ze ściekami bytowymi inaczej. Już na etapie projektowania budynku i instalacji sanitarnych będziemy zmuszeni do wybrania jakiegoś rozwiązania tego problemu, ponieważ bez tego niemożliwe jest uzyskanie pozwolenia. Do wyboru generalnie mamy dwie możliwości tj. wykonanie szamba szczelnego albo przydomowej oczyszczalni ścieków. Pochopna decyzja na etapie projektu może być w późniejszym okresie kłopotliwa, ponieważ jeśli już na etapie budowy zdecydujemy się na inne rozwiązanie niż zaprojektowane, będziemy musieli dokonywać zmian w projekcie i pozwoleniu na budowę.
Wykonanie szamba szczelnego może wydawać się pozornie dobrym rozwiązaniem ze względu na niższe koszty niż oczyszczalni. Jeśli jednak obliczymy wymaganą pojemność zbiornika tak, żeby nie było konieczności opróżniania go nawet kilka razy w miesiącu, to może okazać się że koszt wywożenia nieczystości w krótkim czasie przekroczy wartość oczyszczalni ścieków.
Poprawnie wykonana oczyszczalnia ścieków wymaga obsługi wozem asenizacyjnym maksymalnie raz w roku, w codziennej eksploatacji woda zostaje po oczyszczeniu rozsączona do gruntu.
Na chłonnych gruntach najczęściej stosuje się oczyszczalnie z drenażem rozsączającym. Ścieki po wyjściu z budynku trafiają do osadnika gnilnego. Jest to zbiornik wykonany z tworzywa sztucznego o pojemności 2 do 3m3 dla standardowego domu. W tym zbiorniku następuje zbieranie nieczystości stałych i wstępne oczyszczanie za pomocą bakterii. Wstępnie oczyszczona woda trafia następnie do studzienki rozsączającej, skąd jest kierowana do systemu rozsączania. Rozsączanie oczyszczonej wody kończy proces i woda wsiąka w ziemię już bezpieczna dla otoczenia. 

W osadniku zwanym także reaktorem zachodzą procesy beztlenowe, następnie w drenażu (czyli złożu) ścieki doczyszczane są przy udziale tlenu i bakterii tlenowych. Właśnie dla zapewnienia poprawnej wentylacji złoża drenaż niezależnie od swojej konstrukcji zawsze będzie zakończony jakimś rodzajem kominka wentylacyjnego.
Występują także przydomowe oczyszczalnie ścieków ze studniami chłonnymi, jednak wymagają one dokładnego oczyszczenia wody przed wpuszczeniem jej do studni, przez co są bardziej skomplikowane i kosztowniejsze. Na terenach gdzie chłonność gruntu jest wystarczająca najczęściej stosuje się oczyszczalnie drenażowe. Zbadanie chłonności  gruntu najlepiej powierzyć firmie instalacyjnej, która będzie oczyszczalnię montowała. Dla oczyszczalni drenażowej w standardowym wykonaniu dyskwalifikujące są grunty z wysokim stanem wód podskórnych. W takim wypadku drenaż może występować nawet w drugą stronę, jeśli ciśnienie wody w gruncie będzie wyższe niż w drenażu. Wtedy drenaż napełni  się wodą z gruntu. W niektórych przypadkach rozwiązaniem może tu być wykonanie drenażu oczyszczalni ścieków w nasypie z odpowiednią warstwą rozsączającą.
Zwykły drenaż drenaż rozsączający  jest umieszczony pod ziemią, więc nie ma wpływu na architekturę działki. Jeżeli jednak będzie to oczyszczalnia z drenażem w nasypach, to musimy mieć świadomość że te nasypy staną się częścią krajobrazu. Dla grawitacyjnego działania oczyszczalni w nasypach mogą być też utrudnieniem wysokości rur kanalizacyjnych wychodzących z budynku. Osadnik gnilny nie może być niżej od drenażu, ponieważ podczyszczona woda musi się do nich dostawać grawitacyjnie. Użycie przepompowni ścieków znacząco podnosi koszt wykonania i jest rozwiązaniem narażonym na awarie.
Jeżeli w w wyniku badań gruntu stwierdziliśmy możliwość montażu standardowej oczyszczalni z drenażem rozsączającym, mamy do wyboru różne wykonania.

Występuje wiele rozwiązań systemu drenażu, jednak najczęściej w Polsce stosuje się dwa z nich:

- drenaż rozsączający z rur drenarskich
- drenaż z tunelu rozsączających

Układanie drenażu z rur rozsączających.

Drenaż z rur drenarskich wykonuje się jako kilka rurociągów ze specjalnie nacinanych rur drenarskich podłączonych do studni rozdzielczej oczyszczalni. Rury drenarskie należy układać w kolejności podanej przez producenta oczyszczalni. Wbrew pozorom rury drenarskie dostarczone z oczyszczalnią nie są takie same. Posiadają one różne nacięcia, które powodują równomierne rozsączanie na całej długości drenażu. Rury drenarskie układa się w wykopie z minimalnym spadkiem od studzienki rozsączającej. Spadek powinien wynosić od 0,2% do 1,5%.  Nie stosuje się tu takich dużych spadków jak przy instalacji kanalizacyjnej czyli 2-3%, ponieważ wtedy woda w drenażu nie zdąży się rozsączyć zanim dotrze do końca rury drenarskiej. Całkowite napełnienie wodą rur drenarskich jest niepożądane ze względu na konieczność zachowania wentylacji drenażu i umożliwienia rozwoju bakterii. 

Żwir do oczyszczalni.

Rurociąg drenażu należy układać na podsypce ze żwiru płukanego o granulacji podanej przez producenta. Grubość podsypki uzależniona będzie od rodzaju gruntu, w którym montowana jest oczyszczalnia drenażowa, granulacja to z reguły  od 1,5 do ok. 5 cm. Należy zwrócić uwagę by był to żwir a nie tłuczeń. Ze względu na niższe koszty zakupu wykonawcy bardzo często stosują jako podsypkę żwir łamany, czyli tłuczeń. Będzie się on różnił od żwiru płukanego ostrymi krawędziami. Taki tłuczeń stosuje się do budowy dróg z jednej zasadniczej przyczyny – bardzo dobrze się on zagęszcza i tworzy spójną powierzchnię. Po jakimś czasie stanie się z nim to samo w oczyszczalni i warstwa przestanie być chłonna, co spowoduje zapchanie drenażu. Żwir okrągły nie ma możliwości zagęszczenia się z uwagi na brak płaskich powierzchni i pozwoli na wieloletnią eksploatację oczyszczalni. Rury drenarskie powinny być w całości obsypane żwirem. Warstwa żwiru zwiększa możliwości chłonne gruntu i często umożliwia wykonanie oczyszczalni drenażowej nawet na terenach o słabej chłonności.
Warstwę żwiru z rurami drenażowymi warto przed przysypaniem przykryć warstwą geowłókniny, która zapobiegnie zamuleniu warstwy rozsączającej ziemią.
Występują na rynku także rury drenarskie od razu w otoczce zastępującej żwir. W takim rozwiązaniu wystarczy te rury ułożyć w wykopie i zasypać po przykryciu geowłókniną.

Oczyszczalnia z tunelami rozsączającymi.

Tunele rozsączające są tak naprawdę pewną wersją zwykłych rur drenarskich. Wykonane są one jako tunele bez dna, o wymiarach ok. 0,5m x 0,5m w odcinkach metrowych. W zależności od obliczonego zapotrzebowania dobiera się długość drenażu łącząc te elementy w jeden tunel rozsączający. Ze studzienki rozdzielczej możemy wyprowadzić kilka tuneli. Elementy tunelu układamy podobnie jak rury drenarskie.  Z uwagi na duża pojemność tuneli nie ma konieczności w całości obsypywać ich żwirem. Podsypka żwirowa może być konieczna na dnie wykopu, ale nie ma już konieczności obsypywania całych kanałów. Przed zasypaniem kanału należy przykryć go geowłókniną dla uniknięcia zamulenia ziemią.
Zarówno drenaż z rur rozsączających ,jak i z tuneli zakończony będzie wspomnianym wcześniej kominkiem wentylacyjnym. W trakcie planowania lokalizacji oczyszczalni warto o tym pomyśleć, żeby potem nie mieć kominka w nieodpowiednim miejscu.

Chłonność gruntu.

Warto pamiętać, że w miejscu wykonania drenażu chłonność gruntu z powierzchni będzie większa. Pusta rura czy tunel drenarski może w tej chwili pracować jako drenaż chłonny. Może to być w niewielkim stopniu widoczne na jednorodnym trawniku-  w miejscach przebiegu drenażu trawa może mieć inny odcień ze względu na inną ilość wody w gruncie.

Okresowa obsługa przydomowej oczyszczalni ścieków.

Każda oczyszczalnia wymaga okresowego uzupełniania bakterii. Przy pierwszym uruchomieniu robi się to za pomocą specjalnego preparatu uruchamiającego oczyszczalnię. Potem dodaje się specjalnie przygotowane preparatów, przez wsypanie ich do toalety i spuszczenie wody (w zależności od rodzaju preparatu będzie to konieczne co tydzień lub co miesiąc).
Mniej więcej raz do roku należy także wybrać z osadnika gnilnego stałe osady. Będą to przede wszystkim osady tłuszczy, które trudniej poddają się działaniu bakterii beztlenowych. Dla funkcjonowania  bakterie potrzebują odpowiednich warunków. Muszą mieć więc  zapewnioną odpowiednią temperaturę i pożywkę. Zarówno jedno jak i drugie zapewniamy po prostu dostarczając do oczyszczalni ścieki bytowe. Jeśli  przez dłuższy czas nie będziemy korzystać z oczyszczalni, należy dodać pakiet startowy uruchamiający oczyszczalnię. W przypadku długiego przyłącza kanalizacyjnego z budynku do osadnika gnilnego, należy je zaizolować termicznie dla uniknięcia zbytniego wychłodzenia ścieków przed trafieniem do osadnika.

Kolektor gruntowy pompy ciepła pod drenażem oczyszczalni.

Czasami pojawiają się pomysły, alby wykorzystywać ciepło ścieków z drenażu oczyszczalni jako źródło dolne do pompy ciepła, ewentualnie jako wspomaganie źródła dolnego. Nie jest to rozsądny pomysł z uwagi na możliwość wychłodzenia drenażu na tyle, że nie damy możliwości przeżycia bakteriom tlenowym. Z kolei z punktu widzenia gruntowej pompy ciepła, ilość ciepła pozyskanego z ciepła odpadowego ścieków będzie tylko niewielkim odsetkiem wymaganej mocy chłodniczej pompy ciepła. Tak więc nie podniesiemy zauważalnie sprawności pompy ciepła wykonując kolektor gruntowy pod drenażem rozsączającym, a możemy uniemożliwić poprawną pracę przydomowej oczyszczalni ścieków. 

Proponujemy kompleksowe wykonanie oczyszczalni ścieków z drenażem rozsączającym w oparciu o rury drenarskie oraz tunele rozsączające.

 

 

                


 Regulator Danfoss ECL Comfort Inkam - kotłownie Lublin Odwierty pod sondy dla gruntowej pompy ciepła Pompa ciepła Vitocal 222G z buforem wody grzewczej. Inkam - kotłownie Lublin Inkam - kotłownie Lublin Pompa ciepła Vitocal 222G rozmontowana do transportu. Inkam - kotłownie Lublin Inkam - kotłownie Lublin Inkam - kotłownie Lublin Inkam - kotłownie Lublin  Inkam - kotłownie Lublin Węzeł cieplny rozmontowany do transportu Rozdzielacze Modular Divicon Viessmann.
Istotna informacja: ten serwis wykorzystuje pliki cookies. W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów na naszej stronie polityka prywatności