znajdujesz się:  Oferta Budownictwo wielorodzinne i użyteczności publicznej Pompy ciepła dużej mocy.
wstecz

Pompy ciepła dużej mocy.

Jak działa pompa ciepła.

Pompa ciepła jest urządzeniem wykorzystującym procesy termodynamiczne do uzyskiwania użytecznego dla użytkownika ciepła. Urządzenie, które każdy z nas zna z własnego domu- tak naprawdę każda lodówka wykorzystuje zjawiska, dzięki którym działa pompa ciepła jako urządzenie grzewcze. Tak jak lodówka odbiera ciepło od produktów spożywczych w jej wnętrzu i przekazuje do radiatora umieszczonego w jej obudowie, tak pompa ciepła przekazuje ciepło z gruntu do budynku.
Pompa ciepła składa się z dwóch wymienników zwany parownikiem i skraplaczem. Są one połączone za pomocą sprężarki i zaworu rozprężnego z drugiej strony obiegu. Cały układ chłodniczy (pompa ciepła jest tak naprawdę urządzeniem chłodniczym, mimo że bardzie kojarzymy ją z ogrzewaniem) jest napełniony czynnikiem chłodniczym. W zależności od wykonania mogą to być różne substancje o różnej temperaturze odparowania. Generalnie chodzi o to, żeby czynnik miał niską temperaturę wrzenia. W większości pomp ciepła stosowane są czynniki bezpieczne, podobne do tych stosowanych w klimatyzacjach samochodowych (R 407, R410A), jednak występują też pompy ciepła z propanem. Czynnik chłodniczy w pompach ciepła jest odpowiednikiem niesławnego freonu z dawnych lodówek. Do temperatury ok. -30oC a nawet niższych (w zależności od czynnika) czynnik pozostaje w postaci płynu.
Do parownika doprowadza się po drugiej stronie tzw. żródło dolne pompy ciepła. W zależności od wersji może to być glikol z sondy pionowej, kolektora płaskiego, woda przy rozwiązaniu woda-woda, czy powietrze w pompie ciepła powietrze-woda.

Pompa ciepła.

W czasach kryzysu finansowego na świecie oraz coraz ostrzejszych przepisów chroniących środowisko, w obiektach wielkokubaturowych użyteczności publicznej oraz budynkach mieszkalnych wielorodzinnych coraz częściej istotną kwestią staję optymalizowanie kosztów zarówno finansowych jak i ekologicznych funkcjonowania obiektu. Każdy budynek w którym przebywają ludzie wymaga ciepła. Będzie to ciepło dla potrzeb centralnego ogrzewania, instalacji wentylacyjnej czy podgrzewu ciepłej wody użytkowej. W ostatnich latach coraz częściej patrzy się na możliwości wykorzystania energii odnawialnej dla pokrycia zapotrzebowania cieplnego tego typu obiektów. Istnieją już pompy ciepła o mocach grzewczych sięgających nawet 2MW w pojedynczym urządzeniu co umożliwia ogrzanie budynku o dużej kubaturze. Możliwe jest także tworzenie kaskad mniejszych urządzeń, co pozwala na uzyskanie dokładnego dopasowania mocy grzewczej pompy ciepła do chwilowego zapotrzebowania zakładu. Połączenie pompy ciepła z gruntowym wymiennikiem ciepła wentylacyjnego pozwoli na dalsze obniżenie kosztów eksploatacji obiektu.

Źródło dolne pompy ciepła.

Pompa ciepla montowana w obiekcie użyteczności publicznej czy budynku wielorodzinnym może być wykonana w różnych wersjach zasilania od strony źródła dolnego. Można stosować powietrzne pompy ciepła, gruntowe pompy ciepła typu solanka-woda, pompy ciepła woda-woda.

Pompa ciepła powietrze-woda.

Pompa ciepla powietrzna może pracować jako wspomaganie instalacji centralnego ogrzewania wykorzystując ciepło odpadowe z urządzeń wentylacyjnych. Taka pompa ciepła w bardzo ekonomiczny sposób jest w stanie wytworzyć dużą ilość ciepła i dodatkowo spełnić istotną często funkcję chłodzenia obiektu. Powietrzna pompa ciepła wykorzystuje ciepło z powietrza wentylacyjnego. Za pomocą wentylatora wymusza jego przepływ przez parownik, gdzie schładza je równocześnie podgrzewając czynnik chłodniczy. Duża ilość wymiany ciepła wymagana w obiektach użyteczności publicznej powoduje duże straty ciepła przez wentylację. Nawet jeśli centrala wentylacyjna wyposażona jest w rekuperator i gruntowy wymiennik ciepła, to ciągle dysponujemy wysoką temperaturą wywiewanego powietrza, co umożliwia montaż pompy ciepła powietrze-woda.

Gruntowa pompa ciepła (pompa ciepła solanka-woda).

Pompa ciepła gruntowa ze źródłem dolnym w postaci sond gruntowych lub kolektora gruntowego. Tak wykonana pompa ciepla jest w stanie pokryć całkowite zapotrzebowanie obiektu, bez montowania dodatkowych urządzeń wspomagających. Są dwa wiodące sposoby pozyskiwania ciepła z gruntu dla potrzeb pompy ciepła.

Sondy gruntowe do pomp ciepła.

Sondy gruntowe to pionowe rury wypełnione płynem niezamarzającym (solanką) i wprowadzone w grunt za pomocą wiertnicy na głębokość od kilkudziesięciu do 150m. Przy wykonywaniu sond o głębokości większej niż 120m należy wziąć pod uwagę rosnące opory przepływu solanki, co może spowodować konieczność doboru odpowiedniej pompy obiegowej solanki. Odwierty do sond gruntowych wykonuje się po uprzednim ustaleniu wymaganej mocy chłodniczej źródła dolnego. Wydajność sond gruntowych z 1mb waha się od ok. 40W/m2 do 70W/m2 i zależy od rodzaju gruntu. Im bardziej wilgotny i spoisty grunt- tym wydajność będzie lepsza. Przy wykonywaniu sond pionowych należy pamiętać o tym, że pierwszych 5-10m sondy należy traktować jako neutralne. Jest to głębokość, na której grunt nie ma jeszcze stabilnej temperatury i będzie się ona zmieniała w trakcie roku. Na większych głębokościach temperatura będzie się stabilizowała na poziomie 10 oC nie będzie się zmieniała w trakcie eksploatacji. Bardzo dobrze, jeśli w części roboczej sondy gruntowej występuje woda. Woda pod ziemią ciągle płynie i ciągle dostarcza ciepła do sondy. Dla dokładnego poznania wydajności gruntu najlepiej jest zlecić geologowi projekt prac geologicznych. Pozwoli on nam z dużą pewnością poznać strukturę gruntu i wyliczyć wydajność sond gruntowych.

Kolektor płaski do pompy ciepła.

Drugim rozwiązaniem jest kolektor gruntowy, gdzie rozkłada się rury na równej głębokości do 2m poniżej poziomu gruntu na dużej powierzchni. Na tej głębokości słońce szybko regeneruje źródło po sezonie zimowym i pozwala na zakumulowanie wystarczającej ilości ciepła, aby było możliwe użytkowanie go w następnym sezonie grzewczym. Wydajność kolektora gruntowego to od ok. 10W/m2 do 35W/m2i zależy ona od rodzaju gruntu. Najmniej wydajne będą grunty piaszczyste suche, najbardziej grunt wodonośny. Powierzchnia kolektora powinna więc wynosić około 200 do 400% powierzchni ogrzewanego budynku mieszkalnego.

Pompa ciepła woda-woda.

Kolejnym sposobem wykonania pompy ciepła dla obiektu jest wykonanie typu woda-woda. W tym przypadku źródłem dolnym pompy ciepła jest woda z gruntu. Wykonuje się  dwie studnie i pompuje wodę spod ziemi pomiędzy nimi. Ze studni czerpalnej pobiera się wodę o temperaturze ok. 8 oC i wtłacza do studni chłonnej schłodzoną o ok. 4K. Woda po drodze przepływa przez wymiennik gdzie przekazuje ciepło do czynnika chłodniczego pompy ciepła.  W zależności od zanieczyszczenia wody chłodniczej może być konieczne zastosowania dodatkowego wymiennika pośredniego dla zabezpieczenia pompy ciepła. W takim przypadku pompa ciepła wytwarza energię cieplną dla potrzeb ogrzewania , technologii lub podgrzewu wody użytkowej.  Zaletą rozwiązania typu woda-woda jest nieosiągalna dla innych wersji wykonania sprawność COP pompy ciepła. Dzieje się tak dlatego, że woda ma wysoką temperaturę, co bezpośrednio przekłada się na sprawność układu pompy ciepła woda-woda. Wadą rozwiązania jest potencjalna awaryjność pompy głębinowej i konieczność okresowego płukania wymiennika pośredniego.

Wykonujemy kompleksowo instalacje z pompami ciepła powietrze-woda, woda-woda i solanka-woda począwszy od doboru, projektu, aż po montaż i uruchomienie przez wyspecjalizowany serwis. Wykonujemy źródła dolne do pomp ciepła w postaci kolektora gruntowego, sond gruntowych pionowych i studni dla rozwiązania woda-woda.

                


 Regulator Danfoss ECL Comfort Inkam - kotłownie Lublin Odwierty pod sondy dla gruntowej pompy ciepła Pompa ciepła Vitocal 222G z buforem wody grzewczej. Inkam - kotłownie Lublin Inkam - kotłownie Lublin Pompa ciepła Vitocal 222G rozmontowana do transportu. Inkam - kotłownie Lublin Inkam - kotłownie Lublin Inkam - kotłownie Lublin Inkam - kotłownie Lublin  Inkam - kotłownie Lublin Węzeł cieplny rozmontowany do transportu Rozdzielacze Modular Divicon Viessmann.
Istotna informacja: ten serwis wykorzystuje pliki cookies. W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów na naszej stronie polityka prywatności